Typpublication_type (Rodzaj publikacji)
Nazwa w języku polskimPraca oryginalna opublikowana jedynie w wersji elektronicznej
Nazwa w języku angielskimOriginal work published only as elektronic version
Priorytet sortowania (znakowo)PT210

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?