Rozprawy doktorskie


busy.gif
busy.gif
busy.gif
busy.gif
busy.gif
[2015/17/N/NZ5/01392] Badanie wpływu ekspresji genu CRNDE oraz jego nowo odkrytego produktu białkowego na wybrane aspekty procesu nowotworzenia. Próba określenia jego wpływu na proliferację, roli związanej z lokalizacją centrosomalną oraz identyfikacji partnerów białkowych.. Kierownik projektu w NIO-PIB: Anna Balcerak, , data rozpoczęcia 01-04-2016, data zakończenia 31-03-2020, zakończony niezrealizowany
COIW Projekty finansowane przez NCN [Projects financed by NSC]
busy.gif
busy.gif

(313)

Filtruj drzewo jednostek
busy.gif
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?