Repozytorium publikacji - wyszukiwanie proste
Kategoria
Wykorzystywane przy ocenie parametrycznej jednostek
Toggle

busy.gif
busy.gif
busy.gif
busy.gif
busy.gif
busy.gif
busy.gif
busy.gif
busy.gif
Abstrakt (praca oryginalna opublikowana w streszczeniach)

nie jest uwzględniany do ewaluacji

Abstrakt rozszerzony

nie jest uwzględniany do ewaluacji

Artykuł recenzyjny Edycja naukowa tekstów źródłowych Edytorial

nie jest uwzględniany do ewaluacji

Errata

nie jest uwzględniany do ewaluacji

Inne tłumaczenie List (do redakcji czasopism)

nie jest uwzględniany do ewaluacji

Nota redakcyjna

nie jest uwzględniany do ewaluacji

Odrębnie opublikowana mapa Praca inna (list, sprawozdanie, itp.) Praca kazuistyczna Praca oryginalna opublikowana jedynie w wersji elektronicznej Praca oryginalna opublikowana w całości Praca poglądowa Praca popularno-naukowa i inne Publikacja pełnotekstowa w suplementach czasopism Publikacja z udziałem autora w badaniach wieloośrodkowych (apendyks) Rozdział jest hasłem encyklopedycznym Rozdział w książce typu Proceedings

nie jest uwzględniany do ewaluacji

Tłumaczenie książki Tłumaczenie na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim Tłumaczenie na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury Tłumaczenie publikacji
busy.gif
artykuł/rozdział dydaktyczny książka dydaktyczna materiał dydaktyczny
busy.gif
Rodzaj materiału niepublikowanego
Toggle
Typy materiałów opisywanych jako raport


(14994)

Filtruj drzewo jednostek
busy.gif
Utwórz alert
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?